Delosperma echinatum

 

 

 

Delosperma_echinatum_flower

 

خانواده:  Aizoaceae

نام علمی: Delosperma echinatum

توضیح نام:

نام های دیگر: pickle plant

زیستگاه اصلی: آفریقای جنوبی 

شکل ظاهری: این ساکولنت برگ های گوشتی با تیغ های گوشتی نرمی دارد که ساقه آن چوب مانند می باشد  و تا ۴۵ سانتی متر قد میکشد .

شکل تیغ: بر روی برگ ها تیغ های گوشتی دارد .

شکل گل: در اواسط بهار گل های زرد زیبایی بر روی آن میروید .

میوه: کیسه ریز بذر

خاک مناسب: خاکی با زهکشی مناسب ، بهتر است در خاکش مقداری کوکوپیت نیز استفاده شود .

نور مناسب: نور دوست است و نور زیاد موجب گلدهی بهتر آن می شود اما در نیم سایه نیز میتوان از آن نگهداری کرد .

دمای مناسب: سرما را برای مدتی تا – ۳ درجه زیر صفر تحمل میکند و اگر آبیاری مناسب باشد به گرما حساسیت نشان نمیدهد .

آبیاری: بین دو آبیاری بگزارید تا خاک کاملا خشک شود سپس آبیاری کنید . در فصول گرم آبیاری بیشتر شود و در زمستان آبیاری بسیار محدود شود و وقتی حس کردید که برگ ها در حال چروک شدن هستند آبیاری کنید .

کود دهی: از کود های معمولی گیاهان می توانید استفاده کنید . بسیار کم کود دهی شود یکبار در دوره رشد و یک چهارم میزان عادی برای گیاهان دیگر .

تکثیر: از طریق بذر و قلمه صورت می پذیرد . پس از جدا کردن قلمه از گیاه مادر حتما باید چند روزی جای زخم قلمه پینه ببندد و سپس در خاک مناسب بکارید و پس از ۵ روز آبیاری کنید . البته درصد ریشه زدن قلمه های این ساکولنت معمولا پایین است .