Echinocactus grusonii

grusonif

خانواده:  Cactaceae

نام علمی: Echinocactus grusonii

توضیح نام: به این دلیل بشکه طلایی نامیده می شود که وقتی مسن می شود شبیه بشکه گرد و بزرگ می شود.

نام های دیگر:  Golden barrel cactus, Golden ball cactus, Mother-in-law’s-seat, Mother-in-law’s-cushion

زیستگاه اصلی: مرکز مکزیک

شکل ظاهری: به صورت کروی می باشد که با آرئول های خزدار زیادی احاطه شده است و تا ۱۸۰ سانتی متر در قطر رشد می کند و بسیار کند رشد می باشد.

شکل تیغ: در هر آرئول چندین تیغ ۴ سانتی متری زردطلایی رنگ دارد.

شکل گل: گل های زرد ۴ سانتی که در روی سر کاکتوس می رویند . در بهار و تابستان در روز شکوفا می شوند و فقط کاکتوس های بالغ که نور خوبی دریافت کرده اند گل میدهند.

شکل برگ: ؟

میوه: میوه کوچک و زرد رنگ که دارای کیسه بذر های مشکی ریز می باشد.

e_grusonii_f_600
echin خاک مناسب: خاکی که زهکشی خوبی داشته باشد.

 نور مناسب: به نور زیاد و غیر مستقیم نیاز دارد. اگر گروزونی شما در محل کمنوری بوده آن را ناگهان به محل پرنور نبرید ، با اینکار گروزونی شما به شدت دچار آفتاب سوختگی می شود.

 دمای مناسب: سرما را تا حد قابل توجهی می تواند تحمل کند به شرطی که خاک و تنه آن خیس نباشد.

 آبیاری: به طور منظم و پس از خشک شدن خاک آبیاری شود . این کاکتوس در بهار و تابستان رشد می کند و در تابستان به آبیاری دقیق و منظم نیاز دارد.

 کود دهی: با کود های دارای پتاسیم در تابستان کوددهی شود.

 تکثیر: از طریق کشت بذر.