خانواده:       Cactaceae

نام علمی: Echinocereus adustus

نام های دیگر: Cereus adustus, Echinocereus radians, Echinocereus. Rufispinus, Cereus rufispinus, Echinocereus pectinatus var. adustus, Echinocereus pectinatus var. rufispinus, Echinocereus pectinatus var. adustus, Echinocereus pectinatus f. adustus, Echinocereus pectinatus f. rufispinus, Cereus adustus var. radians, Echinocereus pectinatus var. adustus, Echinocereus pectinatus var. rufispinus, Echinocereus  caespitosus var. adustus, Echinocereus caespitosus var. rufispinus, Echinocereus caespitosus var. adustus


توضیح نام:

زیستگاه اصلی: مکزیک، چیهواهوا

شکل ظاهری: معمولا به صورت تکی. سبز رنگ و کوتاه قامت که تا ۲۰ سانتیمتر طول و ۱۲ سانتیمتر در قطر پیدا میکند.

شکل گل:
سرخابی به طول ۴.۵ تا ۶ سانتیمتر و قطر ۴ الی ۵.۵ سانتیمتر با پرچم هایی به رنگ زرد مایل به سبز.

شکل تیغ: ۵ تا ۱۸ تیغ در هر آرئول حدود ۲۰ میلیمتری به رنگ کرم که به مرور تیره تر میشود.

میوه
: سبز مایل به قهوه ای به طول ۱۵ و قطر ۱۰ میلیمتر که برای رسیدن ۲ ماه زمان نیاز دارد.

خاک مناسب: خاک با زهکشی بسیار بالا و مقوی با میزان بسیار کم زغال.

نور مناسب: آفتاب مستقیم

دمای مناسب: از یخ زدگی محافظت شود.تحمل سرما تا حدود -۱۲ درجه را برای مدت کوتاهی دارد.

آبیاری: در تابستان به طور منظم پس از خشک شدن خاک آبیاری شود.در زمستان آبیاری محدود شود.در زمستان خشک نگهداری شود.این گونه مستعد پوسیدگی بر اثر آبیاری بیش از حد است.

کود دهی: در فصل تابستان با کود پتاسیم.

تکثیر: بذر و به گاهی قلمه.

منبع تصاویر : www.cactus-art.biz