خانواده: Cactaceae
نام علمی: Stenocactus multicostatus
توضیح نام:
نام های دیگر: Stenocactus multicostatus, Stenocactus erectocentrus, Stenocactus lloydii, Stenocactus multicostatus f.ma, Stenocactus multicostatus subs. Zacatecasensis, Stenocactus multicostatus f. cristatus, Stenocactus zacatecasensis var. longispinus؛کاکتوس موج دار,کاکتوس مغزی
زیستگاه اصلی: مکزیک
شکل ظاهری: ۶ الی ۱۵ سانتی متر عرض و تا ۶-۱۲ سانتی متر ارتفاع پیدا میکند.ظاهری کروی شکل داشته و معمولا شیار هایی زیادی بروی تنه سبز مایل به خاکستریش دارد.
شکل تیغ: سفید رنگ که تا حدود ۵ سانتیمتر طول و ۳ تا ۴ میلیمتر قطر پیدا میکند.

شکل گل: گلها به رنگ سفید، صورتی یا بنفش (به ندرت زرد) که در بهار و تابستان شکوفا میشوند.
میوه:
خاک مناسب: خاک غنی و متخلخل که زهکشی بالا داشته باشد.

نور مناسب: آفتاب کامل.در فصل تابستان در مناطق گرمسیر در سایه نگهداری شود.
دمای مناسب: بین -۵ تا ۳۰ درجه را تحمل میکند.
آبیاری: در فصول رشد (بهار و تابستان) آبیاری به صورت کامل و پس از خشک شدن خاک انجام شود و در فصول سرد آبیاری محدود شود.
کود دهی: در تابستان با کود پتاسیم.
تکثیر: بذر