عکس ارسالی کاربر گرامی narges1361

عکس ارسالی کاربر گرامی narges1361

 

 

خانواده: Euphorbiaceae

نام علمی:  Euphorbia tirucally

نام های دیگر Pencil Plant, Pencil Cactus, Rubber Hedge Euphorbia

جون من یه برگ بده ، گیاه مدادی ، افوربیا تیروکالی

زیستگاه اصلی: ماداگاسکار

شکل ظاهری: این ساکولنت به صورت ساقه هایی بدون برگ و تیغ رشد میکند . به ندرت برگ های بسیار ریزی در بعضی جاهای آن می روید که خیلی زود میریزند .

شکل تیغ: تیغ ندارد

شکل گل: از بین ساقه ها گل های ریزی بیرون می آید

میوه: ندارد

خاک مناسب: خاک دارای زه کشی مناسب 

نور مناسبنور زیاد حتی آفتاب مستقیم

دمای مناسب: این کاکتوس به سرما بسیار حساس است و دما در شب نباید به صفر و یا پایینتر برسد.گیاه فورا از بین خواهد رفت.

آبیاری: در تابستان آبیاری کامل ولی با فاصله ی مناسب که خاک حتما خشک شده باشد.در زمستان تا اندازه ای آبیاری شود که چروکیده نشود. 

کود دهی: در تابستان کود داده شود. رشد خوبی دارد و معمولا نیاز به کوددهی ندارد .

تکثیر: بسیار راحت از طریق قلمه در اواخر بهار تا تابستان تکثیر پیدا می کند ، به این صورت که یک ساقه از گیاه مادر ببرید و برای یک روز در سایه بگزارید تا ته بریده شده ساقه خشک شود سپس در خاک با زهکشی بسیار عالی کاشته شود .

اخطار : بر اثر برش ساقه یا زخم شدن آن شیره ای سفید رنگ از این افوربیا بیرون می آید که بسیار سمی می باشد و برای پوست می تواند حساسیت ایجاد کند و اگر به چشم بخورد میتواند کوری تا چند روز بوجود آورد . در هنگام گرفتن قلمه بسیار دقت کنید .