Faucaria tigrina

مجموعه ی آقای امین آتشبار

مجموعه ی آقای امین آتشبار

www.cactus-art.biz

www.cactus-art.biz

خانواده: Aizoaceae

 نام علمی: Faucaria tigrina

 توضیح نام: کلمه ی فوکاریا در زبان لاتین به معنی دندان بوده و اشاره به شکل آرواره مانند لبه ی برگ های این ساکولنت دارد.

 نام های دیگر: Mesembryanthemum tigrinum , دندان کوسه ای یا دندان ببری

 زیستگاه اصلی: جنوب آفریقا

 شکل ظاهری: به صورت برگ های گوشتی و آبداری است که بر روی هم می رویند و در لبه ی برگ ها نیز زائده هایی دندان مانند وجود دارد که دلیل نام گذاری این واریته می باشند.

 شکل تیغ: فاقد تیغ بوده ولی زوائدی دندان مانند بر روی لبه ی برگ هایش دارد.

 شکل گل: گل های ابریشمی متعددی به رنگ زرد و به قطر ۵ سانتی متر دارد.فصل گلدهی این ساکولنت پاییز تا اوایل زمستان است و گلهایش عمر کوتاهی دارند.

 میوه: ؟

 خاک مناسب: خاک معمولی کاکتوس ها که زه کشی خوبی داشته باشد.

 نور مناسب: این ساکولنت  برخلاف بسیاری از گونه های دیگر ساکولنت و کاکتوس فصل رشدش زمستان است و به همین دلیل در زمستان باید نور زیادی داشته باشد .در تابستان در جای خنک و  سایه نگه داری شود.

 دمای مناسب: در تابستان در مکانی خنک نگه داری شود و در زمستان از یخ زدگی محافظت شود.

 آبیاری: از اواخر تابستان تا اواخر زمستان به صورت منظم و پس از خشک شدن خاک آبیاری شود ولی در بهار و تابستان که فصل استراحتش است آبیاری فقط در حدی باشد که چروکیده نشود.

 کود دهی: ؟

 تکثیر: از طریق پاجوش و بذر