2

خانواده: Cactaceae

نام علمی:  Ferocactus acanthodes forma albispina

توضیح نام: 

نام های دیگر: Echinocactus cylindraceus, Echinocactus viridescens var. cylindraceus, Echinocactus acanthodes, Ferocactus acanthodes

زیستگاه اصلی: به وجود آمده در گلخانه

شکل ظاهری: معمولا به صورت تکی و به صورت استوانه ای با طول ۲ الی ۳ متر  و قطر ۳۰ سانتیمتر با شیارهایی به عمق ۲.۵ سانتیمتر دیده میشود.

شکل تیغ: یک تیغ مرکزی سفید رنگ و سه تیغ کناری به صورت صلیبی شکل.تیغ های تازه روییده در سایه به رنگ صورتی دیده میشوند.
 
شکل گل:
گلها به رنگ زرد مایل به قرمز و با طولی حدود ۴ الی ۶ سانتیمتر درماه های می و ژوئن دیده میشوند.

 میوه: میوه ها با پوشش فلس مانند به رنگ زرد یا سبز مایل به زرد پوشیده شده اند.طول میوه ها حدود ۵ سانتیمتر و عرضی برابر ۲.۵ سانتیمتر دارند.

خاک مناسب: خاک غنی که زهکشی مناسبی داشته باشد.افزودن مقادیر بسیار اندک زغال جهت جلوگیری از حمله قارچ نیز توصیه میگردد.

نور مناسب: آفتاب کامل.در مناطق گرمسیری جهت جلوگیری از سوختگی در تابستان بهتر  است در مکان سایه دار نگهداری شود.

 دمای مناسب: تا حدی تحمل سرما را دارد اما بهتر است در فوصول سرد در مکانی روشن و دور از یخ زدگی نگهداری شود.

 آبیاری: در فصول رشد (بهار و تابستان) آبیاری به صورت کامل و پس از خشک شدن خاک انجام شود و در فصول سرد آبیاری محدود شود

 کود دهی: در تابستان با کود پتاسیم.

 تکثیر: تنها از طریق بذر.

منبع تصاویر : www.cactus-art.biz