Graptopetalum paraguayense

 

 

 

 

 

 

خانواده  Crassulaceae 

نام علمی: Graptopetalum paraguayense

توضیح نام: 

نام های دیگر: Mother of Pearl Plant, Ghost Plant ,  Sedum weinbergii

زیستگاه اصلی: مکزیک

شکل ظاهری: به صورت رز مانند با برگ های حدودا ۷ تا ۱۵ سانتی متری که تا ۳۰ سانتی متر قد میکشد.

شکل تیغ: ندارد

شکل گل: گل های سفید زرد رنگ کوچک در اواسط بهار

میوه: ؟

خاک مناسب: خاکی با زهکشی مناسب 

نور مناسب: نور دوست است و نور زیاد موجب گلدهی بهتر آن می شود اما در نیم سایه نیز میتوان از آن نگهداری کرد .

دمای مناسب: سرما را برای مدتی تا –۵ درجه زیر صفر تحمل میکند و اگر آبیاری مناسب باشد به گرما حساسیت نشان نمیدهد .

آبیاری: بین دو آبیاری بگزارید تا خاک کاملا خشک شود سپس آبیاری کنید .

کود دهی: از کود های معمولی گیاهان می توانید استفاده کنید .

تکثیر: از طریق جداکردن پاجوش های آن و خواباندن برگ های آن در خاک مرطوب .