خانواده: Cactaceae

نام علمی: Gymnocalycium baldianum

توضیح نام: 

نام های دیگر: Echinocactus baldianus, Echinocactus sanguiniflorus, Gymnocalycium venture, Gymnocalycium venturianum, Gymnocalycium platense var. baldianum, Gymnocalycium sanguiniflorum

زیستگاه اصلی: آرژانتین.

شکل ظاهری: کروی شکل به قطر ۱۳ سانتیمتر به طیف رنگی بین قهوه ای مایل  به خاکستری تا سبز آبی.

شکل تیغ: ۵تا ۷ تیغ نازک با انحنای کم که به رنگ قهوه ای روشن یا خاکستری دیده میشود.تیغها در پایه قرمز تیره هستند.
 
شکل گل: گلها دارای قطری حدود ۳ تا ۴سانتیمتر داشته که در روز باز میشوند.رنگ این گلهای بنفش مایل به قرمز و در مواردی به رنگ های صورتی,سفید یا حتی نارنجی دیده میشود.

میوه: سبز رنگ.

خاک مناسب: خاک غنی و متخلخل با زهکشی بالا.

نور مناسب: آفتاب کامل یا نور فیلتر شده اما زیاد.

دمای مناسب: درصورت خشک بودن تا -۱۰ درجه را برای مدت کوتاهی تحمل میکند.

آبیاری: در فصول رشد (بهار و تابستان) آبیاری به صورت کامل و پس از خشک شدن خاک انجام شود و در فصول سرد آبیاری محدود شود.

کود دهی: در تابستان با کود پتاسیم.

تکثیر: بذر.منبع تصاویر :   www.cactus-art.biz