خانواده: Cactaceae

نام علمی: Gymnocalycium bruchii

توضیح نام: 

نام های دیگر: Gymnocalycium lafaldense var. evolvens, Gymnocalycium lafaldense f. fraternum, Gymnocalycium bruchii f. albispinum, Gymnocalycium bruchii f. cristata Hosseus

 زیستگاه اصلی: آرژانتین

شکل ظاهری: به رنگ سبز یا آبی با قطر حدود ۴ سانتیمترو ارتفاع ۶ سانتیمتر.

شکل تیغ: به شکل موهای سفید رنگ
 
شکل گل: قیفی شکل به عرض ۶ سانتیمتر که در اوایل بهار شکوفا میشود.

 میوه: سبز رنگ

خاک مناسب: خاک غنی و متخلخل که زهکشی بالایی داشته باشد.

نور مناسب: آفتاب کامل یا نور فیلتر شده اما زیاد.

 دمای مناسب: مقاومت بالایی در برابر سرما دارد و تا حدود -۱۵ درجه را تحمل میکند.

 آبیاری: در فصول رشد (بهار و تابستان) آبیاری به صورت کامل و پس از خشک شدن خاک انجام شود و در فصول سرد آبیاری محدود شود.

 کود دهی: در تابستان با کود پتاسیم.

تکثیر: بذر و قلمه