خانواده: Cactaceae

نام علمی: Gymnocalycium capillaense

توضیح نام: 

نام های دیگر: Gymnocalycium deeszianum, Gymnocalycium sutterianum, Echinocactus sutterianus, Gymnocalycium sigelianum, Gymnocalycium capillaense var. mucidum, Gymnocalycium capillaense var. sigelianum form deeszianum, Gymnocalycium capillaense var. sigelianum, Gymnocalycium capillaense

زیستگاه اصلی:  آرژانتین.

شکل ظاهری: کروی شکل به رنگ سبز آبی کدر.قطر این واریته به حدود ۹ سانتیمتر میرسد.

شکل تیغ: سفید مایل به زرد با طول حدود ۵ تا ۱۲ میلیمتر.
 
شکل گل: گلها به رنگ صورتی کمرنگ با حدود ۶ سانتیمتر قطر و طول ۷ سانتیمتر.

میوه: به رنگ آبی روشن.

خاک مناسب: خاک غنی و متخلخل با زهکشی بالا.

نور مناسب: آفتاب کامل یا نور فیلتر شده اما زیاد.

دمای مناسب: درصورت خشک بودن تا -۵ درجه را برای مدت کوتاهی تحمل میکند.

آبیاری: در فصول رشد (بهار و تابستان) آبیاری به صورت کامل و پس از خشک شدن خاک انجام شود و در فصول سرد آبیاری محدود شود.

کود دهی: در تابستان با کود پتاسیم.

تکثیر: بذر.

 


منبع تصاویر :   www.cactus-art.biz