خانواده: Cactaceae

نام علمی: Gymnocalycium damsii

توضیح نام: 

نام های دیگر: Echinocactus damsii, Gymnocalycium anisitsii ssp. Damsii, Gymnocalycium anisitsii, Gymnocalycium damsii var. anisitsii, Gymnocalycium tucavocense, Gymnocalycium damsii var. tucavocense, Gymnocalycium anisitsii var. tucavocaense, Gymnocalycium joossensianum, Gymnocalycium damsii var. multiproliferum, Gymnocalycium damsii var. centrispinum, Gymnocalycium damsii var. rotundulum, Gymnocalycium damsii v. robural, Gymnocalycium damsii v. roseiflorum, Gymnocalycium damsii v. torulosum, Echinocactus denudatum bruennovianus, Gymnocalycium griseopallidum

زیستگاه اصلی:  برزیل، بولیوی، پاراگوئه.

شکل ظاهری: کروی شکل به ارتفاع ۱۰ سانتیمترو قطر ۸تا ۱۵ سانتیمتر.سبز رنگ با نوارهای افقی به رنگ سبز روشن یا سبز مایل به قهوه ای.

شکل تیغ: ۸ تا ۱۲ میلیمتر طول با خمیدگی اندک.تیغ ها در ابتدا سفید مایل به زرد بوده که با بالارفتن سن گیاه به رنگ خاکستری بدل میشود.
 
شکل گل: گلهای قیفی شکل به طول ۶ سانتیمتر.کاسبرگ خارجی سبز مایل به قرمز و گلبرگها سفید مایل به صورتی.

میوه: میوه هایی قرمز با ظاهری کشیده , طولی درحدود ۲.۵ سانتیمتر و قطری حدود ۶ میلیمتر دارند.

خاک مناسب: خاک غنی و متخلخل با زهکشی بالا.

نور مناسب: آفتاب کامل یا نور فیلتر شده اما زیاد.در آفتاب کامل تیغ ها قویتر خواهند شد.

دمای مناسب: از یخ زدگی محافظ شود.تا -۵ درجه را درصورت خشک بودن برای مدت کمی تحمل میکند.

آبیاری: در فصول رشد (بهار و تابستان) آبیاری به صورت کامل و پس از خشک شدن خاک انجام شود و در فصول سرد آبیاری محدود شود.

کود دهی: در تابستان با کود پتاسیم.

تکثیر: بذر.
منبع تصاویر :   www.cactus-art.biz