خانواده: Cactaceae

نام علمی: Gymnocalycium denudatrum        

توضیح نام: 

نام های دیگر: Echinocactus denudatus, Cereus denudatus, Gymnocalicium  paraguayense

زیستگاه اصلی:  آرژانتین,برزیل.

شکل ظاهری: کروی شکل به قطر ۱۵ سانتیمتر و ارتفاع ۱۰ سانتیمتر.

شکل تیغ: عنکبوتی شکل و به رنگ سفید.
 
شکل گل: صورتی یا کرم رنگ با قطر ۷ سانتیمتر که در تابستان شکفته میشود.

میوه: 

خاک مناسب: خاک غنی و متخلخل با زهکشی بالا.

نور مناسب: آفتاب کامل یا نور فیلتر شده اما زیاد.در آفتاب کامل تیغ ها قویتر خواهند شد.

دمای مناسب: از یخ زدگی محافظ شود.تا -۴ درجه را درصورت خشک بودن برای مدت کمی تحمل میکند.

آبیاری: در فصول رشد (بهار و تابستان) آبیاری به صورت کامل و پس از خشک شدن خاک انجام شود و در فصول سرد آبیاری محدود شود.

کود دهی: در تابستان با کود پتاسیم.

تکثیر: بذر و قلمه.
منبع تصاویر :   www.cactus-art.biz