Lobivia sylvestris (silvestri)

Lobivia silvestrii

Lobivia silvestrii

Lobivia silvestrii

خانواده: Cactaceae

نام علمی: Lobivia silvestri 

توضیح نام: جنس Chamaecereus طبق طبقه بندی جدید در زیر مجموعه Lobivia قرار گرفته است .

نام های دیگر: Peanut Cactus کاکتوس بادام زمینی

زیستگاه اصلی: زیستگاه اصلی آرژانتین است .

شکل ظاهری: به حالت کشیده و استوانه ای رشد می کند و پاجوش های زیادی تولید می کند، تا حدود قدی ۳۰ سانتی متر رشد می کند و بر روی زمین حالت خزیده دارد  ، ۸ تا ۱۰ ردیف تیغ بر روی آن است

شکل تیغ: تیغ های سفید رنگ کوچک دارد که در دسته های ۱۰ تا ۱۵ تایی و نرم هستند . طول آن ها ۲ میلی متر می باشد .

شکل گل: در بهارو تابستان گل های کوچکی بوجود می آورد . نارنجی و قرمز رنگ

میوه: میوه های کوچک که به صورت کیسه بذر هستند

خاک مناسب: خاک سبک با زهکشی مناسب

نور مناسب: نور دوست است و نور زیاد موجب گلدهی بهتر آن می شود .

دمای مناسب: به گرما حساسیت زیادی نشان نمی دهد ، سرمای تا ۸ درجه زیر صفر را نیز تحمل می کند .

آبیاری:بین دو آبیاری بگزارید تا خاک کاملا خشک شود سپس آبیاری کنید . در فصول گرم آبیاری بیشتر شود .

کود دهیاز کود های معمولی گیاهان می توانید استفاده کنید . 

تکثیر: بهترین راه تکثیر از طریق  پاجوش های آن می باشد . کافیست یکی از ساقه ها و پاجوش های آن را دراورید و در خاک مناسب بکارید ف به این صورت شما یک گیاه جدید دارید . از طریق بذر نیز قابل تکثیر است . کاکتوس بسیار راحتی برای نگهداری است . فقط چون فضای بسته میان شاخه ها و پاجوش های آن زیاد است باید مراقبت شود که دچار آفت و حشرات نابودگر نشود .