Mammillaria gracilis

مجموعه ی خانم زهرا دهقان

تصویر ارسالی خانم زهرا دهقان

Mammillaria gracilis

Mammillaria gracilis

 

خانواده: Cactaceae

 نام علمی: Mammillaria gracilis

 توضیح نام: ؟

 نام های دیگر: Mammillaria vetula subsp.gracilis , Mammillaria gracilis subsp.fragilis , thimble cactus , Arizona snow

 زیستگاه اصلی: مرکز مکزیک

 شکل ظاهری: ؟

 شکل تیغ: ؟

 شکل گل: دارای گل هایی کوچک و قیفی شکل به رنگ زرد و یا صورتی کمرنگ می باشد که در اواسط بهار ظاهر می شوند.

 میوه: ؟

 خاک مناسب: خاکی که دارای ماسه و خاک لوم و مقداری پیت ماس باشد و زه کشی خوبی داشته باشد.

 نور مناسب: به نور زیاد و غیر مستقیم نیاز دارد اما در نیم سایه نیز به خوبی رشد می کند.

 دمای مناسب: بهتر است دمای هوا زیر ۱۰ درجه نباشد.

 آبیاری: در تابستان به طور منظم و پس از خشک شدن خاک آبیاری شود و در زمستان بسیار محدود شود.

 کود دهی: نیاز خاصی به کود ندارد اما می توان از کودهای کم نیتروژن یک یا دو بار در سال و در فصل رشد استفاده کرد.

 تکثیر: از طریق قلمه زدن و بذر