Matucana madisoniorum

تهیه و ترجمه: آقای سید مصطفی میربابایی با نام کاربری smmwizard

خانواده:  Cactaceae

نام علمی: Matucana madisoniorum

توضیح نام: به نام دهکده ی زیستگاه اصلی این کاکتوس نام گذاری شده است.

نام های دیگر: 

Eomatucana madisoniorum
Loxanthocereus madisoniorum
Submatucana madisoniorum
Borzicactus madisoniorum

زیستگاه اصلی: پرو

شکل ظاهری: کاکتوسی کوچک و کروی می باشد که دارای دو شکل تیغ دار و بدون تیغ می باشد. نوع بدون تیغ آن دارای توبرکولهایی مانند لوفوفورا بوده و تمایز آنها از یکدیگر مشکل است.

شکل تیغ: وجود تیغ در این گونه بسیار متغیر است. برخی کاملا فاقد تیغ بوده و نمونه هایی هم دارای تیغ هستند. جوانه های این کاکتوس همگی دارای تیغ می باشند ولی در حین رشد ممکن است تیغ های خود را از دست بدهند.

شکل گل: دارای گل هایی بسیار جذاب و به رنگ قرمز متمایل به نارنجی می باشد. گل ها ۳.۵ سانتی متر قطر داشته و از آرئولهای قسمتهای بالای سر کاکتوس شروع به رشد می کنند. فصل گلدهی اواخر بهار تا اواسط تابستان می باشد.

شکل برگ: ؟

میوه: دارای میوه هایی بسیار شکننده و دارای پوسته ای نازک است که پس از رسیدن شکافته و بذرها به اطراف کاکتوس می ریزند.

خاک مناسب: ماتوکانا در طبیعت رشد کمی دارد ولی در محیط گلخانه رشد بیشتری پیدا می کند. خاک این کاکتوس بایستی مقوی و متخلخل بوده و نیاز به تعویض خاک هر ساله دارد. تعویض خاک به منزله ی تعویض گلدان نیست.

 نور مناسب: نور خوب ولی به دور از آفتاب مستقیم. به اشتباه این کاکتوس را برای افزایش طول تیغ در معرض آفتاب مستقیم قرار می دهند که بسیار مضر است.

 دمای مناسب: آفتاب شدید را نمی توانند تحمل کنند، حداقل درجه حرارت برای رشد ۱۰درجه می باشد نسبت به سرما حساسند ولی برای زمان کوتاه سرما را تحمل می کند در صورت که نور مناسب دیده باشد.

 آبیاری: ریشه های این کاکتوس حساسند و تا خشک شدن خاک نباید آبیاری شود. در زمستان زمانی که دما از ۱۰ درجه پایینتر رسید آبیاری را تا حد صفر کاهش دهید.

 کود دهی: در صورت تعویض خاک سالیانه نیاز خاصی به کودهی ندارد.

 تکثیر: از طریق کشت بذر و پاجوشهایی که بعضا تولید می کند.

لینک منبع:

</Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/2238/Matucana_madisoniorum>