Opuntia ficus indica

 

Opuntia_ficus_indica _bloom

Opuntia ficus indica

Opuntia ficus indica

 

خانواده: Cactaceae

نام علمی:  Opuntia ficus-indica

توضیح نام:

نام های دیگر:  Indian Fig, Mission Cactus, Smooth Mountain Prickly Pear, Smooth Prickly Pear, Tuberous Prickly Pear

زیستگاه اصلی: مکزیک

شکل ظاهری:  کاکتوس به شکل پد های پهنی روی هم رشد می کند و رشد بسیار زیادی دارد

شکل تیغ: بعضی گونه ها فاقد تیغ می باشند ولی بعضی مجموعه تیغ های بسیار ریزی دارند

شکل گل: معمولا گل های زرد رنگ دارد ولی قرمز هم دیده شده

میوه: پس از گلدهی میوه ای انجیر شکل تولید می کند که خوراکی نیز می باشد و خواص فراوانی دارد .

خاک مناسب: خاک دارای زه کشی مناسب که سنگریزه ی زیادی داشته باشد. این کاکتوس از آنجائیکه رشد زیادی دارد باید هر سال به گلدان بزرگتر منتقل شود. در ترکیب خاک این کاکتوس بهتر است از ماسه بادی استفاده نشود .

نور مناسب: نور زیاد حتی آفتاب مستقیم

دمای مناسب: این کاکتوس به سرما بسیار حساس است و دما در شب نباید به صفر و یا پایینتر برسد.گیاه فورا از بین خواهد رفت.

آبیاریدر تابستان آبیاری کامل ولی با فاصله ی مناسب که خاک حتما خشک شده باشد.در زمستان تا اندازه ای آبیاری شود که چروکیده نشود. در کل کاکتوس مقاومی از نظر نیاز آبی می باشد.

کود دهی: در تابستان کود داده شود.

تکثیر: از طریق قلمه و پاجوشهایی که تولید میکند . از طریق بذر نیز قابل تکثیر است و در داخل میوه آن تعداد زیادی بذر می باشد .