Pachycereus marginatus

مجموعه ی آقای عباس صرامی

مجموعه ی آقای عباس صرامی

Pachycereus_marginatus bc0526

 

 

خانواده:  Cactaceae

 نام علمی: Pachycereus marginatus

 توضیح نام: ؟

 نام های دیگر: Mexican organ pipe cactus, Organ Pipe, Organo, Jarritos ,Stenocereus marginatus

 زیستگاه اصلی: مکزیک

 شکل ظاهری: به صورت استوانه ای رشد می کند و معمولا ۵ تا ۷ گوشه می باشد . راست قامت و سخت و با ابهت و بیش از ۴ متر قد می کشد .

 شکل تیغ: در هر آرئول یک تیغ زرد رنگ ۲ سانتی متری در مرکز و ۵ تا ۱۴ تیغ ریز در اطرافش .

 شکل گل: در بهار گل های صورتی بنفش و سبز زرد که تا ۴ سانتی متر بزرگ میشوند .

 میوه: میوه ای خاردار زرد قرمز که تا ۴ سانتی متر قطر دارند که تا تابستان خشک می شوند و تعداد زیادی بذر مشکی در آن ها هست .

 خاک مناسب: خاکی که زهکشی خوبی داشته باشد .

 نور مناسب: به نور زیاد و غیر مستقیم نیاز دارد .

 دمای مناسب: تا -۴ درجه را به مدت کمی تحمل میکند ولی به هیچ عنوان سرما دوست نیست .

 آبیاری: به طور منظم و پس از خشک شدن خاک آبیاری شود و در زمستان با شروع فصل سرد آبیاری به شدت کاهش یابد . اگر در آبیاری این کاکتوس زیاده روی شود بسیار ضعیف میشود و سریعا بیماری های کاکتوس به آن صدمه می زنند .

 کود دهی:  ؟

 تکثیر: از طریق کاشتن قلمه های جدا شده از گیاه . تکثیر این کاکتوس از طریق بذر بسیار راحت می باشد . 

 

توجه : اگر این کاکتوس در باغچه یا گلدان مناسب کاشته شود و نور مستقیم داشته باشد و آبیاری و تغذیه آن مناسب باشد در هر سال تا یک متر رشد می کند .