sedum multiceps

خانواده:  CRASSULACEAE

نام علمی: Sedum multiceps

توضیح نام: ؟

نام های دیگر

Miniature Joshua Tree

Baby Joshua Tree

Joshua Tree

Pigmy Joshua tree

زیستگاه اصلی: الجزایر

شکل ظاهری: ساکولنتی متشکل از برگ های گوشتی متحد المرکز که به صورت بوته ای رشد میکند و ساقه های قهوه ای رنگی دارد . فصل رشد این ساکولنت در پاییز و زمستان می باشد . این گیاه پس از چند سال رشد تبدیل به درخت مینیاتوری زیبایی میشود و حداکثر تا ۱۵ سانتی متر قد میکشد و به صورت بوته به اطراف پخش می شود .

شکل تیغ:  ندارد

شکل گل: گلهای ستاره ای شکل زرد رنگ که در تابستان میرویند

شکل برگ: برگ های گوشتی سبز ریز 

 

میوه: ؟

خاک مناسب: خاک مخصوص کاکتوس که زه کشی عالی داشته باشد .

نور مناسب: نور زیاد حتی آفتاب کامل ، اما در مناطق گرم که آفتاب سوزان دارند باید در نیم سایه باشد .

دمای مناسب: به سرما و یخبندان بسیار حساس است . به گرما زیاد حساسیت نشان نمیدهد مگر اینکه آفتاب داغ همراه با گرمای زیاد و کم آبی به آن صدمه بزند .

آبیاری: در تابستان پس از خشک شدن خاک آبیاری کنید. در زمستان آبیاری را محدود کنید و تا وقتی کاملا حس نکردید گیاه تشنه است به آن آب ندهید . به هیچ عنوان در آبیاری زیاده روی نکنید . این ساکولنت به آبیاری زیاد بسیار حساس است .

کود دهی: از کود های عادی ۲۰-۲۰-۲۰ گیاه های آپارتمانی هر فصل یکبار استفاده شود .هر سال ۴ بار .

تکثیر: از طریق قلمه زدن و کشت بذر .

 

لطفا برای تقدیر ، تشکر و ابراز نظر مثبت یا منفی فقط از کلیدهای Like/Dislike استفاده کنید.  کامنت های اضافی، برای جلوگیری از بی نظمی حذف خواهند شد.