آخرین واریته های افزوده شده

آموزش های ویکی کاکتوس

col1nasimesabafe

دیش گاردن و گلدان هایی از وسایل مستهلک

  دیش گاردن و گلدان هایی از وسایل مستهلک ارسال شده توسط خانم نسیم یزدی ...

Read More »
terrarium3feature

تراریوم های ارسالی کاربران (3)

تراریوم های ارسالی کاربران (3) برای ارسال تصاویر جهت نمایش در این بخش از طریق ...

Read More »
terrarium2 feature

تراریوم های ارسالی کاربران (2)

تراریوم های ارسالی کاربران (2) برای ارسال تصاویر جهت نمایش در این بخش از طریق ...

Read More »
bonsai feature

هرس کردن ، قلمه زدن و ساخت بونسای پورتولاکاریا افرا

  هرس کردن ، قلمه زدن و ساخت بونسای پورتولاکاریا افرا تهیه و تنظیم: معین ...

Read More »
stocks feature

پایه های مناسب برای پیوند زدن

  پایه های مناسب برای پیوند زدن تهیه و تنظیم: امین ذهاب با نام کاربری ...

Read More »
cactus repot feature

آموزش تعویض گلدان کاکتوس

  آموزش تعویض گلدان کاکتوس تهیه و تنظیم: امین ذهاب ناظوری با نام کاربری samurai ...

Read More »
ermagan

آموزش کشت بذر کاکتوس توسط استاد ارمگان

آموزش کشت بذر توسط استاد ارمگان   این ویدئو در 16 اسفند ماه 1932 در ...

Read More »
leafsuccf

تکثیر ساکولنت ها از طریق برگ

  تکثیر ساکولنت ها از طریق برگ تهیه و تنظیم : آقای معین ذهاب ناظوری ...

Read More »

مجموعه های کاربران

col15siav56fe

مجموعه ی پانزدهم آقای احمد سیاوش

  مجموعه ی پانزدهم گیاهان آقای احمد سیاوش از تهران نام کاربری: siav56  

Read More »
col14siav56fe

مجموعه ی چهاردهم آقای احمد سیاوش

  مجموعه ی چهاردهم گیاهان آقای احمد سیاوش از تهران نام کاربری: siav56  

Read More »
succulentpics2fe

تصاویر زیبا از لیتوپس ها ، کونوفیتوم ها و ساکولنت های دیگر2

  تصاویر زیبا از لیتوپس ها ، کونوفیتوم ها و ساکولنت های دیگر 2 ارسال ...

Read More »
succulentpicsfe

تصاویر زیبا از لیتوپس ها ، کونوفیتوم ها و ساکولنت های دیگر

  تصاویر زیبا از لیتوپس ها ، کونوفیتوم ها و ساکولنت های دیگر ارسال شده ...

Read More »
مجموعه ی آقای علیرضا محمدی

مجموعه ی سوم آقای علیرضا محمدی

  مجموعه ی سوم گیاهان آقای علیرضا محمدی نام کاربری: Alireza72  

Read More »
col1moazamyfe

مجموعه ی اول آقای سعید معظمی

  مجموعه ی اول گیاهان آقای سعید معظمی از اصفهان نام کاربری: moazamy  

Read More »
pereskiaas58fe

مجموعه ی پیوند پرسکیا

  مجموعه ی پیوند پرسکیا ارسال شده توسط آقای ابوالفضل سنایی با نام کاربری AS58 ...

Read More »
picsaraafe

کاکتوسهای کوچک من

  کاکتوسهای کوچک من ارسال شده توسط خانم سارا صباح با نام کاربری saraa  

Read More »
col1pinkfe

مجموعه ی اول خانم زینب کاظمی

  مجموعه ی اول گیاهان خانم زینب کاظمی از تهران نام کاربری: Pink  

Read More »
col1manamtanhafe

مجموعه ی اول آقای سید مهدی حسینی

  مجموعه ی اول گیاهان آقای سید مهدی حسینی از کرج نام کاربری: manamtanham   ...

Read More »
col1khalajife

مجموعه ی اول خانم سمیه خلجی

  مجموعه ی اول گیاهان خانم سمیه خلجی از تهران نام کاربری: khalaji    

Read More »
col5shabnamfe

مجموعه ی پنجم خانم شبنم فرید

  مجموعه ی پنجم گیاهان خانم شبنم فرید از تبریز نام کاربری: shabnam  

Read More »
Top