آموزش های ویکی کاکتوس

terrarium2 feature

تراریوم های ارسالی کاربران (2)

تراریوم های ارسالی کاربران (2)     * تراریوم ارسالی آقای محمود صدرالدینی با نام ...

ادامه مطلب »
bonsai feature

هرس کردن ، قلمه زدن و ساخت بونسای پورتولاکاریا افرا

  هرس کردن ، قلمه زدن و ساخت بونسای پورتولاکاریا افرا تهیه و تنظیم: معین ...

ادامه مطلب »
stocks feature

پایه های مناسب برای پیوند زدن

  پایه های مناسب برای پیوند زدن تهیه و تنظیم: امین ذهاب با نام کاربری ...

ادامه مطلب »
cactus repot feature

آموزش تعویض گلدان کاکتوس

  آموزش تعویض گلدان کاکتوس تهیه و تنظیم: امین ذهاب ناظوری با نام کاربری samurai ...

ادامه مطلب »
ermagan

آموزش کشت بذر کاکتوس توسط استاد ارمگان

آموزش کشت بذر توسط استاد ارمگان   این ویدئو در 16 اسفند ماه 1932 در ...

ادامه مطلب »
leafsuccf

تکثیر ساکولنت ها از طریق برگ

تکثیر ساکولنت ها از طریق برگ تهیه و تنظیم : آقای معین ذهاب ناظوری با ...

ادامه مطلب »
graftopuntia

آموزش تصویری پیوند روی پایه ی اپونتیا

  آموزش تصویری پیوند روی پایه ی اپونتیا تهیه و تنظیم: آقای ابوالفضل سنایی با ...

ادامه مطلب »
rain

باران اسیدی

به نام خدا باران اسیدی تهیه و تنظیم: آقای عباس صرامی با نام کاربری yavar ...

ادامه مطلب »

مجموعه های کاربران

col2farzadnor feature

مجموعه ی دوم آقای فرزاد نوری

  مجموعه ی دوم گیاهان آقای فرزاد نوری از کرمانشاه نام کاربری: farzadnor   توضیح: نام ...

ادامه مطلب »
col2lovecactus feature

مجموعه ی دوم خانم سهیلا چراغی

  مجموعه ی دوم گیاهان خانم سهیلا چراغی نام کاربری: love cactus   توضیح: نام ...

ادامه مطلب »
col1lovecactus feature

مجموعه ی اول خانم سهیلا چراغی

  مجموعه ی اول گیاهان خانم سهیلا چراغی نام کاربری: love cactus   توضیح: نام ...

ادامه مطلب »
col1nafi faeture

مجموعه ی اول خانم نفیسه داستانی

  مجموعه ی اول گیاهان خانم نفیسه داستانی از اصفهان نام کاربری: نفی داستان   ...

ادامه مطلب »
col1roz feature

مجموعه ی اول کاربر محترم roz

  مجموعه ی اول گیاهان کاربر محترم roz نام کاربری: roz   توضیح: نام هر ...

ادامه مطلب »
col1karimihamed64 feature

مجموعه ی اول آقای حامد کریمی

  مجموعه ی اول گیاهان آقای حامد کریمی از تهران نام کاربری: karimi_hamed64   توضیح: نام هر ...

ادامه مطلب »
col1farzadnor feature

مجموعه ی اول آقای فرزاد نوری

  مجموعه ی اول گیاهان آقای فرزاد نوری از کرمانشاه نام کاربری: farzadnor   توضیح: نام ...

ادامه مطلب »
col1fatemehrsh feature

مجموعه ی اول خانم فاطمه رشتبرزاده

  مجموعه ی اول گیاهان خانم فاطمه رشتبرزاده از تهران نام کاربری: fatemehrsh   توضیح: نام ...

ادامه مطلب »
Top