سلام ،

 

تشکر میکنم از تمامی دوستانی که در مسابقه شرکت کردند و دوستان و همراهانی که به تصاویر رای دادند .

در زیر ده تصویر برتر رای گیری عمومی به ترتیب میزان رای از بیشترین به کمترین نمایش داده شده است .

 

از بین این ۱۰ تصویر ۳ تصویر به عنوان نفر اول تا سوم توسط تیم داوری ویکی کاکتوس انتخاب میشوند و نتیجه به زودی اعلام خواهد شد .

 

14 رای - عکاس : آقای حسن شکری

۱۴ رای – عکاس : آقای حسن شکری

12 رای - عکاس : آقای آرمین ترهنده

۱۲ رای – عکاس : آقای آرمین ترهنده

11 رای - عکاس : آقای یاسین نظر پور

۱۱ رای – عکاس : آقای یاسین نظر پور

11 رای - عکاس : آقای امیررضا محرم خانی

۱۱ رای – عکاس : آقای امیررضا محرم خانی

10 رای - عکاس : آقای نادر نصیریان

۱۰ رای – عکاس : آقای نادر نصیریان

10 رای - عکاس : آقای پویا پورنگ

۱۰ رای – عکاس : آقای پویا پورنگ

9 رای - عکاس : خانم فرناز سرایی

۹ رای – عکاس : خانم فرناز سرایی

9 رای - عکاس : خانم شبنم فرید

۹ رای – عکاس : خانم شبنم فرید

8 رای - عکاس : آقای محمد حسین حاجی غلام

۸ رای – عکاس : آقای محمد حسین حاجی غلام

7 رای - عکاس : آقای نوید مرزاییان

۷ رای – عکاس : آقای نوید مرزاییان