تصویر متحرک باز شدن گل دلوسپرما…

تهیه و ارسال توسط کاربر محترم hadi…

 

بابت حرکت دوربین عذر میخوام، آخه بصورت دست آزاد عکس هاش رو گرفتم.

…::موفق.باشید::…