مجموعه ی هشتم گل های کاکتوس و ساکولنت

 

* برای ارسال تصاویر از برگه ی ارسال مطلب و عکس استفاده کنید.

توجه: از نمایش دادن عکس هایی که از سایت های دیگر دانلود شده و یا مشمول قانون کپی رایت باشند معذوریم. لذا خواهشمندیم عکس هایی را که شخصا از گل های کلکسیون خود و یا دیگران گرفته اید ارسال کنید. متشکریم…

 

تصاویر گل ارسال شده توسط خانم سوسن قلی زاده با نام کاربری susan

تصاویر گل ارسالی خانم سوسن قلی زاده

تصاویر گل ارسالی خانم سوسن قلی زاده

تصاویر گل ارسالی خانم سوسن قلی زاده

تصاویر گل ارسالی خانم سوسن قلی زاده

تصاویر گل ارسالی خانم سوسن قلی زاده

تصاویر گل ارسالی خانم سوسن قلی زاده

 ***

تصویر گل ارسال شده توسط آقای محمدرضا ایلبگ با نام کاربری ilbag

تصویر گل ارسالی آقای محمدرضا ایلبگ

تصویر گل ارسالی آقای محمدرضا ایلبگ

***

تصویر گل ارسال شده توسط آقای ناصر عبدی با نام کاربری naaserabdi

تصویر گل ارسالی آقای ناصر عبدی

تصویر گل ارسالی آقای ناصر عبدی

تصویر گل ارسالی آقای ناصر عبدی

تصویر گل ارسالی آقای ناصر عبدی

***

تصویر گل ارسال شده توسط آقای حمیدرضا احمدی با نام کاربری Hr.Ahmadi

تصویر گل ارسالی آقای حمیدرضا احمدی

تصویر گل ارسالی آقای حمیدرضا احمدی

***

تصاویر گل کاکتوس Discocactus placentiformis ارسالی کاربر عزیز ubelmannia