پیوند آرئول

تهیه و تنظیم: امین ذهاب با نام کاربری Amin zahab

 

 

به نام خدا

بارها پیش می آید که کاکتوسی از مجموعه تان در اثر غفلت، سوء نگهداری و یا حمله ی آفات و قارچها در معرض پوسیدگی و نابودی قرار بگیرد. اگر چه در صورت تشخیص زود هنگام و اقدام سریع می توان گیاه را نجات داد ولی در مواردی به دلیل پنهان بودن این عارضه زمانی متوجه بروز آن خواهیم شد که چیز زیادی از گیاه سالم نمانده است که بتوان به راحتی آن را زنده نگه داشت. عمق فاجعه نیز آنست که کاکتوس در معرض نابودی واریته ای کمیاب و گران قیمت باشد. در این حالت بسیاری از مجموعه داران دلسرد شده و با چشمان اشکبار با کاکتوس مورد علاقشان وداع می کنند… اما آیا هنوز هم امیدی هست؟!

پاسخ مثبت است… پیوند آرئول!!!

 

آرئول چیست؟

بر روی سطح کاکتوس ها برآمدگیهایی وجود دارد که محل رویش تیغ ها، گلها ، جوانه ها و ساقه های جانبی می باشند. این برآمدگی ها که اغلب دارای الیاف پشمی شکلی نیز هستند آرئول نامیده می شوند و وجه تمایز کاکتوس ها با سایر ساکولنت ها می باشند.

 

 

آیا پیوند آرئول امکان پذیر است؟

آری. همانطور که می دانیم همه ی کاکتوس ها دارای بافت آوندی هستند و این بافت آوندی در تمامی آرئولها نیز وجود دارد. در واقع تولید جوانه های جانبی از طریق همین بافت آوندی امکان پذیر است. پس با توجه به وجود آوند در آرئول و نقش کلیدی آوندها در پیوند، می توان موفقیت آمیز بودن پیوند آرئول را امکان پذیر دانست.

آماده سازی پایه جهت پیوند آرئول

از آنجائیکه معمولا بعد از پیوند آرئول مدتی طول می کشد تا جوانه ی جدید ظاهر شود ممکن است کاکتوس پایه تصمیم به تولید جوانه از آرئول های خود بنماید. برای جلوگیری از این امر معمولا تمامی آرئول های پایه را قطع کرده تا تنها آرئول موجود همان آرئول میهمان باشد.

روش پیوند

تمامی مراحل پیوند آرئول مانند روش پیوند معمولی کاکتوس که در این لینک آموزش داده شده است می باشد. تنها نکته ی قابل ذکر اینست که مقداری لبه های پیوندک را قبل از اتصال به پایه گرد کنید. شانس موفقیت آمیز بودن پیوند با این عمل بالاتر می رود. همچنین این عمل را در صورت وجود برای چندین آرئول انجام دهید.

SI Exif

در صورت موفقیت آمیز بودن پیوند، پس از مدتی جوانه ای از آرئول پیوند زده شده شروع به رشد خواهد کرد.

پیوند آرئول کاکتوس های دفرمه

متاسفانه از آنجائیکه دفرمه شدن کاکتوس ها به واسطه تغییر در سلول های مریستم نوک کاکتوس پدید می آید احتمال دفرمه شدن جوانه ای که از آرئول پیوند زده شده ی کاکتوس دفرمه به وجود می آید کم است. از اینرو نمی توان این روش را روش مناسبی برای حفظ کاکتوس های دفرمه دانست.

***

در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که با وجود اینکه این روش از درصد شانس کمی برای موفقیت آمیز بودن برخوردار است ولی حداقل ارزش امتحان کردن را دارد و زمانی ارزش این کار بیشتر معلوم می شود که خطر از دست رفتن واریته ای ارزشمند و کمیاب در میان باشد.