گلهای زیبایی از اچینوپسیس

ارسال شده توسط آقای محمد خالداری با نام کاربری khaldary

 

چند نمونه از زیبایی گلهای کاکتوس اچینو پسیس

گلهای زیبایی از اچینوپسیس

گلهای زیبایی از اچینوپسیس

گلهای زیبایی از اچینوپسیس

گلهای زیبایی از اچینوپسیس

گلهای زیبایی از اچینوپسیس

گلهای زیبایی از اچینوپسیس

l_crist

گلهای زیبایی از اچینوپسیس