به نام خدا

 

ارسال از آقای متین احمد پور

نام کاربری : matin48

 

گیاهان CAM  گیاهانی هستن که به صورت طبیعی در مناطقی با آب و هوای گرم وخشک  مانند بیابان ها زندگی می کنند و دارای نوعی سازگاری هستند  که به آن ها اجازه می دهد تا در روز روزنه های هوایی خود را ببندند و مانع تبخیر آب (تعرق)در روزهای  داغ وسوزان بیابان ها شود اما یک مشکل پیش می آید آن هم جذب CO2(دی اکسید کربن)  است سازگاری دیگر این است که این نوع گیاهان بر خلاف تمام گیاهان C4 و C3می توانند در طول شب روزنه های هوایی خود را باز کنند و CO2 جذب کنند .

 

گیاهان C4 : گیاهانی هستند که روزنه های هوایی خود را در روز باز میکنند و در صورت تنش خشکی با ترشح هورمون آبسیزیک اسید در روز روزنه های خود را می بندند این گیاهان دی اکسید کربن را ابتدا به صورت یک ترکیب ۴ کربنه (C4) در روز تثبیت میکنند سپس در مرحله بعدی دی اکسید کربن را وارد چرخه کالوین می کنند مثال : نیشکر ،ذرت

 

گیاهان C3:این نوع گیاهان هم در روز روزنه های هوایی خود را باز می کنند اما تفاوت این گیاهان با گیاهان C4 این است که این نوع گیاهان دی اکسید کربن را مستقیما وارد چرخه کالوین می کنند و اولین ترکیب پایدار حاصل از تثبیت CO2 در این گیاهان ترکیب ۳کربنه (C3) است مثال :بیشتر گیاهان

 

چرخه کالوین: رایج ترین روش تثبیت CO2 در جانداران کلروفیل دار است طی این چرخه مجموعه ای از واکنش های آنزیمی در نهایت منجر به تولید قند سه کربنه می شود  که در گیاهان در استرما کلروپلاست انجام می گیرد .

 

 

 

مراحل آن به ترتیب زیر است :

۱- یک مولکول CO2 با کمک آنزیمی به نام روبیسکو(ریبولوزبیس فسفات اکسیژناز-کربوکسیلاز) به یک ترکیب ۵ کربنه (ریبولوزبیس فسفات) اضافه می شود و یک ترکیب ۶کربنه ناپایدار تولید می کند.

۲- ترکیب ۶ کربنه حاصل  به دو ترکیب ۳ کربنه پایدار شکسته می شود که آن ها از افزودن انرژی گروه فسفات ATP  (آدنوزین تری فسفات  که یک نوع مولکول ناقل انرژی است)و الکترون NADPH(نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات که یک نوع مولکول ناقل الکترون است) به  قند ۳ کربنه تبدیل می شوند.

۳- تعدادی از قند ۳ کربنه حاصل برای ساخت ترکیب های آلی مانند نشاسته و ساکارز به مصرف می رسند.

۴- تعدادی دیگر از قند های ۳ کربنه  برای تولید مجدد ترکیب ۵ کربنه اولیه (ریبولوزبیس فسفات)استفاده می شوند در نتیجه چرخه یک بار دیگر آغاز می شود

 

CAM  مخفف عبارت (Crassulation acid metabolism) به معنی متابولیسم اسید کراسولاسه است

 

فرایند فتوسنتز در گیاهان CAM .:

 

 

 

در هنگام شب در این نوع گیاهان سلول های نگهبان روزنه (سلول هایی لوبیایی شکل هستند که مسئول باز وبسته کردن روزنه های هوایی هستند) از هم فاصله می گیرند و روزنه های هوایی را باز می کنند در این حالت بین سلول های میانبرگ گیاه و هوا تبادل O2  و CO2 صورت می گیرد و CO2 لازم جهت فتوسنتز از هوا دریافت می شود و در واکوئل مرکزی سلول های میانبرگ به صورت اسید کراسولاسه  که نوعی اسید ۴ کربنه است ذخیره می شود(CO2)  تثبیت می شود.

 

وقتی که روز می شود روزنه های هوایی بسته می شوند در این هنگام اسید کراسولاسه  موجود در واکوئل تجزیه می شود و یه مولکول CO2 و یک اسید سه کربنه آزاد می کند CO2  وارد کلروپلاست  می شود تا در آنجا چرخه کالوین مانند سایر گیاهان صورت گیرد و قند (کربوهیدرات) ساخته شود.

 

این نمودار جذب دی اکسید کربن نوعی اپونتیا است:

 

 

گیاهان CAM  فرایند فتوسنتز کارآمدی در مناطق گرم و خشک دارند اما در کل کارآمدی بالایی ندارند چون فرایند پیوسته نیست سرعت فتوسنتز بسیار پایین است برای همین است که گیاهان CAM  رشد نسبتا کند و کم سرعتی دارند.

 

گیاهان CAM  شامل :

گیاهان آبدار دارای برگ یا ساقه گوشتی – کاکتوس ها- آگاوها – آناناس  – گل ناز (که عکسش این پایینه)

 

 

کاکتوس جز گیاهان چند ساله علفی اند نهان دانه و اغلب دولپه اند طبق متن بالا می توان این نتیجه را گرفت که طبق قانون کشش تعرقی کاکتوس ها در هنگام شب آب را از طریق ریشه های خود جذب می کنند  به همین دلیل همه کاکتوس ها به دوره تاریکی نیاز دارند و نور دائمی باعث از بین رفتن گیاه می شود .

 

دوستان عزیز هرگز این گیاهان را کام نخوانید .

 

هرنظر ، پیشنهاد ویا انتقادی که دارید را لطفا بیان کنید.

موفق و شاد و سربلند باشید.