• خانواده: Cactaceae
 • نام علمی: Acanthocalycium glaucum
 • توضیح نام:
 • نام های دیگر: Echinopsis glaucina
 • زیستگاه اصلی: آرژانتین
 • شکل ظاهری:
 • شکل تیغ:
 •  
 • شکل گل:
 •  
 • میوه:
 • خاک مناسب: خاکی که زه کشی خوبی داشته باشد و دارای منافذ زیادی باشد.
 • نور مناسب: به نور زیاد (حتی آفتاب مستقیم) نیاز دارد.
 • دمای مناسب: تا -۵ درجه سانتیگراد را تحمل می کند.
 • آبیاری: در تابستان که فصل رشد این کاکتوس می باشد به آبیاری پیوسته نیازمند است ولی بین آبیاری به خاک آن فرصت خشک شدن بدهید.در زمستان به آبیاری بسیار کمی نیاز دارد.
 • کود دهی: در تابستان از کود پتاسیم دار استفاده کنید.
 • تکثیر: از طریق بذر در بهار .این کاکتوس به ندرت پاجوش تولید می کند.