0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Ferocactus

۰

Ferocactus californicus

خانواده:       Cactaceae نام علمی: Ferocactus californicus نام های دیگر:  Echinocactus californicus زیستگاه اصلی: کالیفرنیا  شکل ظاهری:این گیاه معمولا به شکل…
۱

Ferocactus santa-maria

خانواده Cactaceae : نام علمی: Ferocactus santa-maria توضیح نام: – نام های دیگر: Ferocactus townsendianus, Echinocactus santa-maria, Ferocactus townsendianus var. santa maria, Ferocactus peninsulæ…
۰

Ferocactus herrerae

  خانواده:       Cactaceae نام علمی: Ferocactus herrerae نام های دیگر: Ferocactus wislizeni var. herrerae توضیح نام: – زیستگاه اصلی: مناطق…
۰

Ferocactus pottsii

خانواده  : Cactaceae نام علمی: Ferocactus pottsii توضیح نام: به نام جان پاتس مدیر معدنی در چیهواهوا. نام های دیگر: Echinocactus pottsii, Ferocactus guirecobensis,  زیستگاه…
۱

Ferocactus gatesii

خانواده:       Cactaceae نام علمی: Ferocactus gatesii نام های دیگر: Ferocactus gracilis subsp. gatesii توضیح نام: – زیستگاه اصلی: مکزیک,مجموعه جزایر…
۰

Ferocactus lindsayi

    خانواده:       Cactaceae نام علمی: Ferocactus lindsayi نام های دیگر: – توضیح نام: – زیستگاه اصلی: مکزیک شکل ظاهری:…
۰

Ferocactus stainesii

خانواده : Cactaceae  نام علمی: Ferocactus pilosus توضیح نام:  – نام های دیگر: Echinocactus stainesii, Ferocactus stainesii, Echinocactus pilosus var. steinesii, Ferocactus piliferus, Echinocactus…
۰

Ferocactus fordii

    خانواده:       Cactaceae نام علمی: Ferocactus fordii نام های دیگر: – توضیح نام: – زیستگاه اصلی: مکزیک,سواحل اقیانوس آرام…
۰

Ferocactus robustus

خانواده  : Cactaceae نام علمی: Ferocactus robustus توضیح نام: – نام های دیگر: Echinocactus robustus, Echinocactus robustus Otto, Echinocactus robustus var. prolifer, Echinocactus robustus var.…
۰

Ferocactus townsendianus

خانواده: Cactaceae  نام علمی: Ferocactus peninsulae var. towsendianus توضیح نام:  نام های دیگر: Ferocactus townsendianus  زیستگاه اصلی: مکزیک,جنوب کالیفرنیا شکل ظاهری: معمولا به صورت…
۲

Ferocactus schwarzii

خانواده Cactaceae : نام علمی: Ferocactus schwarzii توضیح نام: به نام فردریش (فریتس) شوارتز کاشف این واریته. نام های دیگر:…
۰

Ferocactus acanthodes

    خانواده:       Cactaceae نام علمی:  Ferocactus acanthodes نام های دیگر:   Echinocactus cylindraceus, Echinocactus viridescens var. cylindraceus, Echinocactus acanthodes, Ferocactus…
۰

Ferocactus gracilis

خانواده:       Cactaceae نام علمی: Ferocactus gracilis نام های دیگر: Ferocactus peninsulae var. gracilis توضیح نام: – زیستگاه اصلی: حد فاصل…
۰

Ferocactus tiburonensis

  خانواده: Cactaceae نام علمی: Ferocactus tiburonensis نام های دیگر: Ferocactus wislizenii v. tiburonensis, بشکه کاکتوس تیغ قلابی, بشکه کاکتوس…
۰

Ferocactus alamosanus

  خانواده: Cactaceae نام علمی: Ferocactus alamosanus توضیح نام:  نام های دیگر: Echinocactus alamosanus, Ferocactus alamosanus var. platygonus, Ferocactus alamosanus ssp. Reppenhagenii,…
۰

Ferocactus johnstonianus

خانواده:       Cactaceae نام علمی: Ferocactus johnstonianus نام های دیگر: Ferocactus acanthodes var , Echinocactus johnstonianus, Ferocactus cylindraceus var. johnstonianus, Ferocactus…
۱

Ferocactus latispinus

  خانواده:       Cactaceae نام علمی: Ferocactus latispinus نام های دیگر: کاکتوس آب نباتی،پنجه کلاغ,بشکه ترازوی شیطان توضیح نام: از آنجا…
۲

Ferocactus echidne mostruosus

    خانواده:       Cactaceae نام علمی: Ferocactus echidne mostruosus    نام های دیگر:– توضیح نام: این گیاه از رشد عادی خود…
۰

Ferocactus acanthodes forma albispina

  خانواده: Cactaceae نام علمی:  Ferocactus acanthodes forma albispina توضیح نام:  نام های دیگر: Echinocactus cylindraceus, Echinocactus viridescens var. cylindraceus, Echinocactus acanthodes, Ferocactus…
۰

Ferocactus acanthodes var. lecontei

خانواده: Cactaceae نام علمی: Ferocactus acanthodes var. lecontei توضیح نام: نام های دیگر: Echinocactus lecontei, Echinocactus wislizenii var. lecontei, Ferocactus lecontei  , Ferocactus…
۱

Ferocactus glaucescens

Ferocactus glaucescens     خانواده: Cactaceae  نام علمی: Ferocactus glaucescens  توضیح نام: نام این واریته از فرو کاکتوس ها اشاره…