Cleistocactus sp. forma cristata

تهیه و ترجمه: آقای سید مصطفی میربابایی با نام کاربری smmwizard

خانواده:  Cactaceae

نام علمی: Cleistocactus sp. forma cristata

توضیح نام: Borzi کاکتوس از نام پرفسور گیاهشناس (A.Borzi) که کاشف این کاکتوس در باغ گیاهشناسی پالمو (Palmemo) در سی سیلی (sicily) بود گرفته شده است .

نام های دیگر: 

Borzicactus sp. forma cristata

این کاکتوس دفورمه شده یکی از گونه های کلیستو کاکتوس می باشد

زیستگاه اصلی: بولیوی ، اکوادر ، در حال حاضر تولید گلخانه می باشد

شکل ظاهری: ساختاری همانند سرئوسها داشته ، ساقه مستقیم و یا نیمه مستقیم آنها گاه دارای شاخه های فرعی است . قطر آنها ۲ تا ۸ سانتیمتر و درازای آنها به ۱ تا ۲ متر میرسد ، پوشش سبز رنگ درخشان ، زیبایی بخش بدنه آنها بوده ، ۸ تا ۱۶ شیار مستقیم در اطراف بدنه اصلی و رشد کم و بیش ناموزون آن را به حالت آویز درمی آورد و ویژگی دیگری به این جنس میبخشد . در سطح ساقه آنها بریدگی و شکاف V شکل در موقعیت زیرین هر آرئول وجود دارد .

شکل تیغ: آرئولها ، کروی با پرزهای سفیدرنگ و ۸ تا ۱۵ خار شعاعی و ۳ تا ۴ خارهای مرکزی هستند . درازای خارهای شعاعی ۱سانتیمتر است که به هم فشرده اند و درازای خارهای مرکزی ۱ تا ۵ سانتیمترو به شکل راست و مستقیم دیده میشوند . رنگ خارها قهوه ای متمایل به سیاه و در برخی گونه ها زرد مایل به کرم میباشد .

شکل گل: گلهای اینکاکتوس لوله ای شکل با گلبرگهایی نیمه باز به درازای ۴ تا ۸ سانتیمتر که در رنگهای سرخ وبنفش در تابستان نمایان میشوند .

شکل برگ:  فاقد برگ

میوه:  در بعضی گونه ها میوه های کروی به قطر ۱ تا ۲ سانتیمتر در رنگهای سبز و سفید با پرزهای قهوه ای در سطح دیده میشوند .

خاک مناسب: این کاکتوس به خاک باغچه با ترکیب ۳/۲ ماسه شسته نیاز دارد. از آنجا که رشد بسیار سریعی دارد نیاز است تا هر سال گلدان آن تعویض شود تا فضای مناسب برایش تامین شود.

 نور مناسب: در نور آفتاب رشد مناسبی دارد اما تحمل سایه ملایم را نیز دارد. گیاهی که در سایه نگهداری شده است را به یکباره در معرض آفتاب قرار ندهید چون از بین خواهد رفت.

 دمای مناسب: ؟

 آبیاری: در فصل رشد بهار و تابستان به صورت منظم و پس از خشک شدن خاک انجام شود. هر ۱۵ روز یکبار آبیاری به صورت مهپاش انجام گیرد که خود شفافیت و شادابی آنها را فراهم میسازد.

 کود دهی: کود پتاس دار در استحکام خارها و رشد آنها کارساز است.

 تکثیر: بذر و تنه جوش