Kalanchoe delagoensis

 

www.cactus-art.biz

www.cactus-art.biz

Kalanchoe tubiflora

Kalanchoe tubiflora

 

خانواده: Crassulaceae

 نام علمی: Kalanchoe delagoensis

 توضیح نام:

 نام های دیگر: Kalanchoe tubiflora ، مادر هزاران ، مادر میلیون ها ، گیاه چلچراغ

 زیستگاه اصلی: ماداگاسکار

 شکل ظاهری: این گیاه دارای برگ های لوله ای شکلی است که بر روی ساقه ی این گیاه به شکل طبقات منظمی می رویند و در نوک برگها جوانه های بسیار زیاد و کوچکی می رویند که با کوچکترین تکانی به پایین سقوط کرده و اگر در محلی که رطوبت باشد بیافتند خیلی سریع به گیاهی مانند مادر تبدیل می شوند به همین دلیل به این گیاه مادر هزاران می گویند.

 شکل تیغ: فاقد تیغ

 شکل گل: این گیاه به ندرت و فقط در نوع بالغ گل می دهد.گل ها در زمستان به صورت خوشه ای از قسمت بالای گیاه رشد می کنند و مانند زنگوله های آویزانی به رنگ نارنجی و قرمز هستند.گلدهی  این ساکولنت به مدت ۵ هفته ادامه دارد.

 میوه: ؟

 خاک مناسب: این ساکولنت تقریبا در هر خاکی رشد می کند.حتی جوانه های این ساکولنت در میان تیغ های کاکتوس ها نیز رشد می کنند.

 نور مناسب: این ساکولنت در نور زیاد و دور از تابش مستقیم آفتاب بهترین رشد را دارد اما در سایه نیز رشد می کند.

 دمای مناسب: تحمل گرمای زیادی دارد ولی به سرمای زیاد حساس است و باید در زمستان حفاظت شود.

 آبیاری: تحمل خشکی در این ساکولنت اعجاب آور است و حتی جوانه های کوچک آن تا مدت ها بدون آب سالم  مانده و به محض رسیدن رطوبت به آن ها شروع به ریشه دوانیدن می کنند.

 کود دهی: از نظر کود نیاز خاصی ندارند ولی می توان از کود های معمولی کاکتوس ها استفاده کرد.

 تکثیر: این ساکولنت از تمامی اجزایش قابل تکثیر است ولی راحت ترین آن جوانه های نوک برگ ها است.