Sempervivum arachnoideum

Sempervivum_arachnoideum

Sempervivum_arachnoideum

sempervivum arachnoideum

sempervivum arachnoideum

 

خانوادهCrassulaceae

نام علمی: Sempervivum arachnoideum 

توضیح نام: نام این ساکیولنت از نام های یونانی گرفته شده و به معنی همانند عنکبوت می باشد .

نام های دیگر: Cobweb Houseleek, Hens & Chicks

زیستگاه اصلی: کوه های اروپا تا ترکیه و حتی در ایران نیز دیده شده است .

شکل ظاهری: یک ساکولنت کوچک می باشد که از تعدادی برگ گوشتی متحد المرکز تشکیل شده و بر روی برگ های آن تار هایی همانند تار های عنکبوت کشیده شده است . به رنگ های سبز قرمز و بنفش یا ترکیبی از این چند رنگ دیده می شود . در بعضی گونه ها تارهای زیادی دارند ولی نمونه های کم تار آن هم موجود است .

شکل تیغ: تیغ ندارد ولی در لبه های برگ های آن تارهایی مانند تار های عنکبوت بوجود می آید .

شکل گل: در آخر تابستان و اوایل پاییز به گل می نشیند و معمولا گل های به رنگ صورتی تولید می کند اما در گل های آن رنگ سفید و قرمز روشن نیز دیده شده است .

میوه: سنبله ای که از آن بیرون می آید و گل ها بروی آن هستند پس از پایان فصل گلدهی کیسه های بذر تولید می کند .

خاک مناسب: خاک با زهکشی مناسب و سبک

نور مناسب: به نور مستقیم آفتاب حساس است بهتر است نور مسقیم آفتاب به آن نتابد و کم نوری نیز آن را از شکل طبیعی خود خارج می کند و باید نور دریافتی آن متعادل باشد .

دمای مناسب: گرما دوست نیست ولی سردی تا ۱۲ درجه زیر صفر را تحمل می کند .

آبیاری: به دلیل اینکه آب را در برگ های خود دخیره می کند نباید زیاد آبیاری شود . بین دو آبیاری بگزارید خاک خشک شود سپس آبیاری کنید . اگر آبیاری زیاد شود به راحتی پوسیده و خراب می شود . در زمستان آبیاری کمتر شود .

کود دهی: از کود های معمولی گیاهان می توانید استفاده کنید .

تکثیر: این کاکتوس پس از دوره بلوغ که به گل می نشیند پس از گلدهی و تولید بذر خود به خود نابود می شود اما به دلیل تولید بذر زیاد و پاجوش های زیاد نابودی آن حس نمی شود .